Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

thisishell
2446 2fe9 390
Reposted fromcrispybones crispybones viaEvowe Evowe
3682 fe62 390
Reposted fromtayfun tayfun viayourdesire yourdesire
thisishell
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wisniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnutt nutt viamarbra12 marbra12
thisishell
Kocham Cię. Dzisiaj. Wczoraj. Jutro. Dniem i nocą. O poranku. I o zmroku. Za rok. Za dwa. Dwa przed. Dwa po.
— tumblr
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaEvowe Evowe
thisishell
8180 08f7 390
Reposted fromblackdevill blackdevill viaEvowe Evowe
thisishell
tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. i wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromsekrety-nastolatki sekrety-nastolatki viaEvowe Evowe
thisishell
Odkąd poznałem Cię, kochanie, powinnaś wiedzieć, że nigdy nie mógłbym iść bez Ciebie..
— LemON
Reposted fromakord akord viamarbra12 marbra12
thisishell
Play fullscreen
...bo przecież miłość istnieje. :)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaxoxoxo xoxoxo
4097 e162 390
Reposted fromedenpath edenpath viaxoxoxo xoxoxo
thisishell
6679 2153 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaxoxoxo xoxoxo

October 20 2013

thisishell
Dlatego zostań - Potrzebuję cię tu 
To, co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół
Zostań - poukładaj mi sny
Jeden z nich na pewno to my
Dlatego zostań - potrzebuję cię tu 
To, co w sobie mam nie chce się dzielić na pół
Zostań - poukładaj mi łzy
Jedna z nich na pewno to ty
— Jamal - Peron
Reposted fromhasz hasz

October 18 2013

thisishell
Chcę, aby twój świat zaczynał się i kończył się na mnie
— Nowe oblicze Greya
Reposted fromeklerrka eklerrka viamarbra12 marbra12
thisishell
6926 b827 390
thisishell
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viamarbra12 marbra12
thisishell
thisishell
2541 592a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadonoteat donoteat
thisishell
Nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
— tak bardzo przykro
thisishell
chcę mieć jutro dobry dzień.
thisishell
jestem taka kurwa nie wystarczająca...
niewystarczająco chuda
niewystarczająco mądra
niewystarczająco ładna
niewystarczająco zabawna
niewystarczająco niewystarczająca
Reposted fromCattleya Cattleya viatoffifee toffifee
thisishell
4260 8b12 390
Reposted fromrisky risky viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl