Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

thisishell
Jeśli się martwisz, że zwariowałaś, jak poznasz, że jednak nie?
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted frompuella13 puella13 viatwarze twarze
thisishell
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viatwarze twarze
thisishell
6440 97f4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplotkara plotkara
thisishell
Reposted fromcouples couples viamarbra12 marbra12
thisishell
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto
Reposted fromunexplainable unexplainable vialubie-lato lubie-lato
thisishell
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle (via knifeinheart.soup.io)
Reposted fromkattrina kattrina viafucktion fucktion
thisishell
3820 79be 390
Reposted fromseaweed seaweed viakoloryzacja koloryzacja
thisishell

Tak. Wiem to.

Przy Tobie, budziłabym się szczęśliwa.

— Sylani
thisishell
Nie komplikuj sobie życia. Niczego nie analizuj. Żyj, przestań tylko istnieć z dnia na dzień. Zacznij być szczęśliwą, w końcu. Potrzebujesz tego.
— myimaginaation
thisishell
0771 a132 390
Reposted frommononok mononok viamarbra12 marbra12
Feel the pain I feel.
Reposted fromweheartit weheartit viakrainakredek krainakredek
thisishell

"Kiedy mężczyzna milknie, kobieta myśli o najgorszym."
thisishell
Zasypianie razem - bardziej intymne niż seks
— po prostu, tęsknię..
Reposted fromwhoknows whoknows viamarbra12 marbra12
thisishell
Jeśli zostałeś obdarzony szczęściem, używaj go w cichości i nie chwal sie nim, gdyż zazdrość szybko ci je zatruje. 
— Christian F. Gellert
Reposted from9agucha 9agucha viamarbra12 marbra12
thisishell
7383 9d65 390
Reposted fromaurophobia aurophobia viayourdesire yourdesire
thisishell
thisishell
thisishell
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viamore-than-a-memory more-than-a-memory
thisishell
7350 1f1e 390
Reposted frommaryann maryann viatoffifee toffifee
thisishell
2574 9c5b 390
Reposted frombubububu bubububu vialost-in-space lost-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl